Diensten

Savada biedt diensten op het gebied van:

  • HRM
  • Organisatieontwikkeling
  • Interimmanagement en Advies
  • Projectleiding
  • Coaching

HRM

Of u het nou P&O of HRM noemt: de kern is dat uw personeel ervoor zorgt dat uw organisatie goed draait. Uw personeelsbeleid ondersteunt daarbij. U kunt ons inzetten bij allerlei personele vraagstukken: van leidinggeven aan (een deel van) een P&O afdeling tot adviseur en sparringpartner van leidinggevenden van afdelingen.

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling staat voor de beweging die een organisatie door wil maken. Het bewegen van de hier en nu situatie (A) naar een andere gewenste situatie (B). Daarbij is de ontwikkeling van de medewerkers cruciaal. Zo’n organisatieverandering is een proces waar Savada u bij kan ondersteunen. Vanuit helder geformuleerde doelstellingen smeedt Savada een concreet plan waarbij uw leidinggevenden aan het roer staan. Zij motiveren en enthousiasmeren hun medewerkers voor de gewenste verandering. Savada helpt, hetzij vanuit een adviseursrol hetzij vanuit een managementrol.

Coaching

Savada verzorgt individuele coaching. Daarbij staat centraal: het huidig persoonlijk functioneren en de mogelijkheden tot verandering daarin. Door het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten en vaardigheden, krijgt iemand meer grip op het eigen handelen en neemt de doelgerichtheid toe.

In de coachingsgesprekken worden actuele werkervaringen uitgediept. Vervolgens bezien we dan welke andere opvattingen, keuzes en gedragingen ervoor kunnen zorgen dat iemand effectiever en plezieriger met situaties kan omgaan.

Interimmanagement en advies

Savada biedt interimwerkzaamheden aan in verschillende rollen. Bent u tijdelijk op zoek naar een gekwalificeerde manager of naar een adviseur in de non-profit sector, dan biedt Savada uitkomst. Savada heeft veel kennis en ervaring in de sectoren gezondheidszorg en overheid.

Projectleiding

De projectleider van Savada realiseert aan de hand van een concreet projectplan de doelstellingen binnen het afgesproken tijdsbestek. De te behalen resultaten, de middelen, de planning en de wijze waarop het plan wordt uitgevoerd, worden samen met u vastgesteld. Het op een juiste manier betrekken en motiveren van mensen is een bepalende succesfactor waar Savada dan ook sterk op inzet.